กล้องไอพี โตเต็มวัยแล้ว โดนใจทั้งประสิทธิภาพและราคา... 

ปีที่ผ่านมาตลาดอุปกรณ์เครือข่ายทรงตัวไม่ขยายตัวเท่าไหร่นัก จากปัจจัยการเมือง ภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความไม่สงบในประเทศต่อเนื่องจากปี 2557-2558

แต่ปี2557ถือเป็นปีที่ดีของตลาดกล้องวงจรปิดแบบIP เนื่องจากปัจจัยเดียวกัน แต่การรักษาความปลอดภัยที่ต้องเข้มงวดขึ้น เทศบาล หน่วยงานภาครัฐห้างสรรพสินค้า และธุรกิจขนาดใหญ่ต่างปรับมาตรฐานกล้องวงจรปิดให้เป็นแบบ IP มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ด้วยเหตุผลที่กล้องแบบIP มีความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงกว่ากล้องอนาลอค สามารถแชร์ทรัพยากรกับเครือข่ายข้อมูลได้ มีต้นทุนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อติดตั้งในโครงการขนาดใหญ่ มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบAutomation และ Analytics ที่ดีกว่า 

เมื่อตลาด Enterprise และ Government ยอมรับกล้อง IP ไว้เป็นมาตรฐานแล้ว ตลาดต่อไปที่จะเติบโต นั่นคือกลุ่มSME ที่มีขนาดโครงการย่อมลงไป และนี่คือโอกาสใหม่ๆ ทั้งติดตั้งใหม่ และถึงเวลาปรับปรุงระบบ... เชิญเข้าสู่ยุค High Definition Surveillance ไปด้วยกันครับ


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION