ฟังก์ชั่นใหม่ใน EWS firmware ล่าสุด

สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน EWS firmware ล่าสุด

Download firmware ได้ที่ http://www.engeniustech.com.sg/cat/76

*แนะนำให้ทำการ Backup config switch ก่อน Upgrade FW

 

- Wireless Client Fingerprint แสดงชื่อ, ประเภทของ OS อุปกรณ์, ความถี่ที่เชื่อมต่อ, ฯลฯ

- Kick/Ban Client ตัดการเชื่อมต่อของ Client ชั่วคราว หรือ Ban Client ออกจากระบบ

- 802.11k/r Fast Roaming ใช้งานร่วมกับ WPA/WPA2 Enterprise

- Rogue AP detection ตรวจหา AP รอบข้าง

 

- L2 Isolation ใช้ในการทำ Isolate ระหว่าง AP [ระหว่างพอร์ต LAN ที่ต่อ AP]
(ใช้ในกรณี switching hub ไม่มีฟังก์ชั่น Port isolation)

- Wireless coverage display in floor view แสดงการจำลองการกระจายสัญญาณแบบคร่าวๆ
Calibration offset: ใช้ปรับในกรณีขอบเขตของ coverage ไม่ตรงกับความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวาง)

 

- Event log เพิ่มการดู log อุปกรณ์

- E-mail notification ส่งการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่กำหนด ไปที่อีเมล์

- LED control ปิด/เปิดไฟที่ตัว AP แยกแต่ละ Cluster


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION