รีวิว พร้อมผลทดสอบ Throughput ของ EWS510AP

EWS510AP เป็น Access Point ที่ถูก Design มาเพื่อใช้กับห้องพักตามโรงแรม หรือ หอพักได้เป็นอย่างดี โดยที่อุปกรณ์นั้นรองรับ Dual Band (2.4GHz และ 5GHz) อีกด้วย โดยสามารถนำ EWS510AP ติดตั้งได้ที่ข้างผนังห้องได้ทันทีเปรียบเสมือนเป็นอุปกรณ์ตกแต่งผนังห้องได้ด้วย

EWS510AP ยังรองรับการเชื่อมต่อ Port Lan 10/100 ได้ถึง 3 Port และ Port LAN PoE(802.3af) อีกจำนวน 1 ช่อง และมี Port RJ45 แบบ Pass Through 1 Port (Port สีฟ้า) โดย EWS510AP สามารถทำการเชื่อมต่อสาย UTP ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็น IP Phone, IP TV, ตู้เย็นอัจฉริยะ หรือแม้กระทั้งคอมพิวเตอร์ (Wire Line) อีกด้วย

จากที่เราได้นำเสนอการรีวิว Througput อุปกรณ์ของ EnGenius มาแล้วในบทความครั้งก่อน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทางทีม Engineer จึงได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ EWS510AP เพื่อแสดงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยยืนยันประสิทธิภาพการใช้งานเป็นอย่างดี 

EWS510AP มีภาค RF แบบ 2T2R ซึ่งจะสามารถมี TxRx Rate สูงสุดที่ 300x300 Mbps ในส่วนของ Client เราใช้ Device Samsung Galaxy S6, iPad Mini, Dell Notebook และ Macbook Pro 

โดยผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นว่า EWS510AP จะสามารถรับส่งข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพเพียงใด โดยเราใช้ Software IXChariot ในการทดสอบ

 CASE1 : EWS510AP ที่ 2.4GHz -->  Galaxy S6

Test Report

Result Throughput : 79++ Mbps.

Note : จากการทดสอบจะพบว่าความเร็วเมื่อเชื่อมต่อกับ Galaxy S6 ที่ 2.4GHz ความเร็วนั้นอยู่ในระดับดีตลอดการทดสอบ

 CASE2 : EWS510AP ที่ 2.4GHz -->  iPad mini

Test Report

Result Throughput : 60++ Mbps. สัญญาณมีแกว่งเล็กน้อย

Note : จากการทดสอบจะพบว่าความเร็วเมื่อเชื่อมต่อกับ iPad ที่ 2.4GHz ความเร็วนั้นอยู่ในระดับดีตลอดการทดสอบ 

 

CASE3 : EWS510AP ที่ 2.4GHz -->  Dell Notebook

Test Report

Result Throughput : 120+ Mbps.

Note : ซึ่งการทดสอบกับอุปกรณ์ Dell Notebook ที่ 2.4GHz ผลการทดสอบอยู่ในระดับดีตลอดการทดสอบ

 

CASE4 : EWS510AP ที่ 5 GHz -->  Galaxy S6

Test Report

Result Throughput : 132++ Mbps.

Note : ผลการทดสอบอยู่ในระดับดีตลอดการทดสอบ

 

CASE5 : EWS510AP ที่ 2.4 GHz -->  Macbook Pro พร้อมด้วยทดสอบ UTP Port 10/100 Mbps. ผ่าน Dell Notebook ในเวลาเดียวกัน

Test Report

Result Throughput : 80++ Mbps. ที่ 2.4GHz และ 100 Mbps. สำหรับ Port Lan

Note : ความเร็วสำหรับสาย UTP ผ่าน Port 10/100 Mbps. บน EWS510AP สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ ทดสอบผ่าน 2.4GHz โดยใช้ Macbook Pro อยู่ในเกรณ์ดีตลอดการทดสอบ และ ความเร็วได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ทดสอบพร้อมกันทั้ง WiFi และ ผ่าน Port Lan

 

CASE6 : EWS510AP ที่ 5 GHz -->  Macbook Pro พร้อมด้วยทดสอบ UTP Port 10/100 Mbps. ผ่าน Dell Notebook ในเวลาเดียวกัน

Test Report

Result Throughput : 180++ Mbps. ที่ 5GHz และ 100 Mbps. สำหรับ Port Lan

Note : ความเร็วสำหรับสาย UTP ผ่าน Port 10/100 Mbps. บน EWS510AP  สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และ ทดสอบผ่าน 5GHz โดยใช้ Macbook Pro อยู่ในเกรณ์ดีตลอดการทดสอบ และ ความเร็วได้อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่ทดสอบพร้อมกันทั้ง WiFi และ ผ่าน Port Lan

 

CASE7 : EWS510AP ทดสอบผ่าน UTP Port 10/100 Mbps. ผ่าน Dell Notebook และ Macbook Pro ในเวลาเดียวกัน

Test Report

Result Throughput : 200 Mbps.

Note : ความเร็วผ่าน สาย UTP สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิทั้งหมด

 

เหนือสิ่งอื่นใด EWS510AP Port Lan ของอุปกรณ์ยังรองรับการ Tag VLAN ได้อีก เพื่อทำการแบ่ง VLAN ของอุปกรณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น IP Phone, ตู้เย็นอัจฉริยะ, IP TV หรือ อปุกรณ์อื่นๆ ภายในห้องพัก และ Port LAN บนอุปกรณ์ยังสามารถกำหนดให้เป็น Access หรือ Trunk ได้อีกด้วย

ดังภาพ เราสามารถกำนหด VLAN ให้กับ Port ได้

 

เรายังได้ทำการทดสอบการใช้งานจริงในช่วงบริษัทจัดประชุมทางไกลทั้ง 5 สาขา ผ่าน internet พร้อมกันตลอดระยะ 2 ชั่วโมง ผลที่ได้ออกมาว่า internet ไม่มีการหลุดเลย หรือ ความเร็ว Network ไม่สะดุด สามารถประชุมได้อย่างราบรื่น โดยห้องประชุมมีขนาด 36 ตารางเมตร และมี อุปกรณ์จับสัญญาณจาก EWS510AP ทั้งหมด 15 Devices ซึ่งสามารถใช้งานพร้อมกันได้อย่างราบรื่น

มีจำนวนผู้ใช้งานเกาะ MeetingFl4 สูงถึง 15 Device

จากภาพจะเห็นว่าการใช้งานตั้งแต่ 9 โมง - 10 โมงเช้ามีการใช้งานต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง ที่ MeetingFl4

 

จากผลทดสอบอุปกรณ์ EWS510AP เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องพักอย่างมาก ซึ่งจะช่วยให้ห้องพักได้รับสัญญาณ WiFi ทั่วทั้งห้องแล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆได้โดยตรงอีกด้วย

EWS510AP ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Switch Controller Neutron Series ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราจัดการอุปกรณ์ Access Point Neutron Series ได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้ว....

 

 

 


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION