ENH1750EXT กับ WDS Throughput 700+ Mbps

สำหรับสินค้า ENH1750EXT EnGenius outdoor ตัวใหม่ ที่มีความเร็วระดับ AC datarate 1300 Mbps บนความถี่ 5 GHz

หากทำ WDS link แล้ว จะได้ความเร็วที่เท่าไหร่ ?

เมื่อเกิดคำถาม จึงต้องหาคำตอบ

 

ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ

1. เปลี่ยนโหมด 5 GHz AC เป็น WDS Bridge

2. ไขว้ MAC address อุปกรณ์ที่ต้องการทำลิงค์คู่กัน

3. ตั้ง Channel เดียวกัน

4. เปิด Spanning tree protocol เป็น On

5. อย่าลืมเปลี่ยน IP ไม่ให้ซ้ำกัน

สุดท้ายสำหรับอุปกรณ์ EnGenius series ใหม่ กด Save/Apply ด้วยนะครับ

 

เมื่อทำการทดสอบด้วยโปรแกรม Packet generator ผ่านทางสาย LAN โดยอุปกรณ์อยู่ห่างกันประมาณ 1 เมตร ด้วยเสา 5 dBi ที่ให้มาในกล่อง จะได้ความเร็วสูงสุด 700+ Mbps ตามภาพครับ

การทดสอบทำโดยการรับข้อมูลทางเดียว หากทำการรับส่งข้อมูลพร้อมกัน ก็จะรับส่งข้อมูลได้ความเร็วรวมใกล้เคียงกับการรับหรือส่งข้อมูลทางเดียว

แต่หากต้องการใช้งานในการลิงค์ระยะทางไกล จะต้องใช้เสาส่ง 5 GHz ที่รองรับการต่อสายนำสัญญาณ 3 ขั้ว (3x3) ด้วยนะครับ


RELATED ARTICLES

    RELATED PRODUCTS

      NEWSLETTER SUBSCRIPTION