NVK Inter นำผลิตภัณฑ์ EnGenius เข้าร่วมงาน พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ในงาน “บริหารธุรกิจด้วยระบบไอที ในยุคดิจิทัล 4.0”

ทีโอที รัฐวิสาหกิจในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จัดสัมมนา “การบริหารธุรกิจด้วยระบบไอที ในยุคดิจิทัล 4.0” ขึ้นในวันพฤหัสบดีืที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม แคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา โดยหวังให้หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจในจังหวัด ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม มาพัฒนาศักยภาพขององค์กร โดยภายในงาน ทีมงาน NVK Inter ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ EnGenius และวิทยากรเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง : https://youtu.be/lOn0XwG9quQ

IMG_5182

IMG_5172

IMG_5190

IMG_5177


RELATED ARTICLES

    NEWSLETTER SUBSCRIPTION