FACE48 : NVK48

          ทุกวันนี้ หลายๆองค์กรมักจะประสบปัญหาการต่อคิวยาวเพื่อรับบัตรหรือคีย์การ์ดเพื่อเข้าไปในสถานที่นั้น ๆ หรือแม้แต่การทำบัตรหรือคีย์การ์ดสูญหาย ไม่สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังของพนักงานและแขกย้อนหลังได้ ไม่สามารถป้องกันบุคคลต้องห้าม (Blacklist) ได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) จึงเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับองค์กรและผู้มาติดต่อ

          Face48 เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีและอัลกอริทึม ซึ่งได้รับการพัฒนาและออกแบบให้สามารถประมวลผลและจดจำใบหน้าได้จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล (Database) โดยจะทำงานร่วมกับระบบ Face Recognition Server ยี่ห้อ Megvii (Koala Platform) ซึ่งสามารถทำงานได้ทั้งแบบ Public Cloud และ Private Cloud ทั้งนี้ยังสามารถรองรับใบหน้าได้ถึง 200,000 ใบหน้า ป้องกันการใช้ใบหน้าจากรูปภาพ และง่ายสำหรับการติดตั้ง ซึ่งระบบ FACE48 มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ดังนี้   

1. ด้านเทคนิคของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

 • สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
 • สามารถค้นหาเหตุการณ์การตรวจสอบใบหน้า การเข้า-ออกสถานที่
 • ค้นหาข้อมูลของบุคคล เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

2. ด้านเทคนิคการใช้งานฟังก์ชัน Access Control และ Time Attendance

 • เพิ่ม ลด และแก้ไขข้อมูลของบุคคลและใบหน้าได้ เช่น พนักงาน แขกผู้มาติดต่อ บุคคลที่ติดบัญชีดำ (Blacklist) เป็นต้น
 • สามารถเพิ่มและแก้ไขข้อมูลของบุคคลได้ด้วยการ Import File Excel
 • สร้างกลุ่มของบุคคลเพื่อกำหนดการเข้า-ออกสถานที่ได้
 • กำหนดและบันทึกเวลาในการเข้า-ออกงานได้ รวมทั้งกำหนดวันทำงานและวันหยุดได้
 • สามารถสืบค้นการเข้า-ออกสถานที่/งาน แบบเรียลไทม์ (Real-time) และย้อนหลังได้
 • สามารถสร้างรายงานในรูปแบบ Excel File ได้

3. ด้านเทคนิคในการใช้งานฟังก์ชัน VMS (Visitor Management System) และ Access Control

 • สามารถสร้าง Event และการนัดหมายโดยกำหนดสถานที่ที่ให้สามารถเข้า-ออกได้ ในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนในแต่ละ Event หรือแต่ละนัดหมายได้
 • สามารถ Generate QR Code สำหรับการลงทะเบียนด้วยตนเองได้
 • สามารถทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ลงทะเบียน เมื่อคำร้องการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติ

4. ด้านเทคนิคในการแจ้งเตือนและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น (Notification and Integration with 3rd party platform)

 • ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์จดจำใบหน้า เช่น Online-Offline
 • สามารถแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์จดจำใบหน้ามีสถานะ Offline หรือมีปัญหาเกิดขึ้น
 • สามารถตั้งค่าให้มีการส่ง Email หรือ SMS ไปยัง Mailing list ที่กำหนดไว้
 • รองรับ Notification หรือ Callback จากระบบ Koala (Face Recognition Access Control Platform) เมื่อเกิด Event การจดจำใบหน้า เพื่อนำไป Integrate กับระบบการแจ้งเตือนผ่าน Email หรือ SMS
 • สามารถ Integrate กับระบบลิฟต์ โดยผ่าน Lift API ยี่ห้อ Schindler เพื่อให้ระบบลิฟต์สั่งเปิดเครื่องกั้นประตูและกำหนดชั้นของลิฟต์

 


FACE48 : NVK48 PRODUCTS CATEGORY

NEWSLETTER SUBSCRIPTION